BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
ผู้แต่ง: ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ์
สำนักพิมพ์: School of Information Technology
ISBN:
วันที่วางแผง: 2015-12-22
Support:

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การทำธุรกิจในปัจจุบัน ได้ก้าวไปสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

Price: 10,199.00฿
Ex Tax: 10,199.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13242 hits