RTV429 ผู้ประกาศและพิธีกรรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RTV429 ผู้ประกาศและพิธีกรรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ผู้แต่ง: ผศ.นับทอง ทองใบ
สำนักพิมพ์: School of Communication Arts
ISBN:
วันที่วางแผง: 2019-06-20
Support:

บทบาท ความสำคัญของผู้ประกาศ และพิธีกร ลักษณะของผู้ประกาศ และพิธีกร การพูดและการออกเสียง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การกำหนดแนวทางและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ชมและผู้ฟัง การใช้ภาษาใน การดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เทคนิคการอ่านบทข่าว การสร้างความเชื่อและการสร้างสมาธิ การแสดงสีหน้า ความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อการออกอากาศ การจัดทำบทสำหรับพิธีกร การจัดรายการสัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมและการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างดำเนินรายการ การดำเนินรายการแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรตามหัวข้อที่เรียน

 

Price: 10,099.00฿
Ex Tax: 10,099.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13214 hits