หนังสือประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ นิทรรศการการเรียนการสอน ประจาปี 2562.
หนังสือประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ นิทรรศการการเรียนการสอน ประจาปี 2562.
ผู้แต่ง: ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักพิมพ์: Office of Online Education
ISBN:
วันที่วางแผง: 2019-08-01
Support:

หนังสือประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ นิทรรศการการเรียนการสอน ประจาปี 2562.

นวัตกรรมการสอน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Innovative Teaching Creative Learning)
หนังสือประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ นิทรรศการการเรียนการสอน ประจาปี 2562

กรุงเทพฯ: ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562.

Price: 0.00฿
Ex Tax: 0.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13244 hits